Előterjesztések
   
     
2019.07.01.
    
Ne. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között eltelt időszakról
1.
Bonyhádi Rendőrkapitányság beszámolója Mórágy közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
2.
3.
4.
Óvoda Alapító Okiratának módosítása
5.
Egyebek
6.
Kérdések, interpellációk
 
    

 
 
Testületi ülések
 

    
KÖZSÉGÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA
SPORT