Előterjesztések
   
     
2018.08.06.
    
N.e.
1.
2.
Szociális tüzifa pályázat beadása
3.
Mórágy 0147 hrsz-ú földrészlet megvásárlásáról
4.
Dombóvári ingatlan elajándékozása
5.
Petőfi u. 58. szám alatti bérlakás kiadásáról
6.
Első lakáshoz jutó támogatás kérelem
7.
8.
Egyebek
9.
Kérdések, interpellációk
 
    

 
 
Testületi ülések
 

    
KÖZSÉGÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA
SPORT