Előterjesztések
   
     
2017.03.31.
    
1.
2.
3.
4.
Óvodai nyári takarítási szünet engedélyezése
5.
Pályázat beadásáról való döntés
- vis maior támogatás
- belterületi út
- lakosság által fizetendő ivóvíz és csatornadíj fajlagos csökkentésére
6.
Mórágyi Általános Iskola átszervezéséhez szakmai alapdokumentum módosításhoz véleménykérés
7.
Tűzoltó köztestület alapszabályának elfogadása
8.
A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetésének elfogadása
9.
Törvényességi felhívás megtárgyalása
10.
Egyebek
- Mozgássérültek Bonyhádi Egyesület támogatás kérése
- Sorsod a Sorsom Alapítvány kérelme
- Lakóház felújításához segítség kérése
11.
Kérdések, interpellációk
 
    

 
 
Testületi ülések
 

    
KÖZSÉGÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA
SPORT