Előterjesztések
   
     
2016.06.28.
    
N.E.
1.
2.
3.
A házi segítségnyújtás feladatellátásról
4.
Egyebek
5.
Kérdések, interpellációk
 
    

 
 
Testületi ülések
 

    
KÖZSÉGÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA
SPORT