Előterjesztések
   
     
2013.04.17.
    
1.
Beszámoló Mórágy 2012. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról
2.
3.
4.
5.
6.
Szociális bolt létesítésére lakossági kérelem megvitatása
7.
Beruházások megbeszélése
8.
Konzorciumi együttműködési Megállapodás elfogadása a KEOP-7.1.0/11-2012- 0064 pályázathoz

Egyebek
9.
• Pappné Dobos Ildikó támogatási kérelme
• Tóth Gábor ingatlanvásárlási kérelme
• Bence Alexander ingatlanvásárlási kérelme
• Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület zászlószeg vásárlási kérelme
• Bonyhádi Mozgássérültek Egyesületének kérelme
• Hegedűs Róbert kérelme
10. Kérdések, interpellációk

Zárt ülés
11.

Kérelmek megtárgyalása:

• Tóth Angelika első lakáshoz jutási kérelme
• Berta Attila és Milaskics Rita részletfizetési kérelme
• Haszonkölcsön szerződéssel történő bérleti kérelmek

 
    

 
 
Testületi ülések
 

    
KÖZSÉGÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA
SPORT